نوشته های تگ شده "تاثیر طول متن بر سئو سایت"

فاکتورهای مهم در سئو سایت -بخش اول

adminx

گوگل برای رتبه بندی وب سایتها در الگوریتم های خود از پارامترهای زیادی استفاده می کند که در کل فاکتور های سئو  به 3 دسته تقسیم می شوند فکتورهای on page در سئو سایت فاکتورهای دامنه در سئو سایت فاکتورهای…

ادامه مطلب