دسته آرشیو برای "شبکه های اجتماعی"

معرفی شبکه های اجتماعی

الهام یاوری

معرفی انواع شبکه های اجتماعی وقتی می خواهید در سطح رسانه های اجتماعی مناسب فعالیت های بازاریابی داخلی انجام دهید، شبکه های اجتماعی زیادی برای انتخاب وجود دارند. دانستن اصول و مزایای هر یک از آن ها به شما کمک…

ادامه مطلب

بازاریابی شبکه های اجتماعی

الهام یاوری

چرا شما به یک استراتژی شبکه های اجتماعی نیاز دارید؟ همانطور که میدانید با گسترش تکنولوژی و ظهور فضای مجازی ارتباطات افراد با یکدیگر گسترده تر و راحت تر شده است. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی موجود بستر مناسبی…

ادامه مطلب